Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Magdalena Tulej

2. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Administratora za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników strony internetowej. W szczególności w ramach prowadzenie rejestracji online, komunikacji z użytkownikami, realizacji usługi, wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży, bądź też w innym celu, na który użytkownik wyraził zgodę.

3. Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

umowa o świadczenie usług, umów lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

5. Okres przetwarzania danych:

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • nie dłuższy, niż to jest niezbędne
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

6. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

7. Brak podania danych lub brak wyrażenia zgody w zależności od celu w jakim są zbierane może skutkować:

– brakiem korzystania z usług

– brakiem możliwości rejestracji

– uniemożliwi realizację (punkt 2 i 3 Polityki Prywatności)

8. Prawo wycofania zgody

a) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

b) Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

– usunąć zamieszczony komentarz pod artykułem lub

– usunąć zamieszczoną opinię o usługach.

 1. – wysłać maila do Administratora –konietulej@gmail.com

9. Twoje uprawnienia:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

10. Prawo do wniesienia skargi

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego

11. Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony (serwisu),
 • obsługa – przeszkolona w zakresie ochrony danych osobowych,
 • podmiot ułatwiający optymalizację strony (serwisu),
 • podmiot zapewniający system mailingowy,
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe,
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

12. Postanowienia końcowe

– W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

– W przypadku wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną w wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową lub na naszej stronie internetowej.

– Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

Polityka cookies

Niniejsza „polityka cookies” dotyczy strony internetowej: https://konietulej.pl/

1. Administratorem cookies jest: Magdalena Tulej, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony www pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Danych.

3. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

6. Strona internetowa https://konietulej.pl/ może umieścić plik cookie w przeglądarce tylko wtedy, kiedy przeglądarka to umożliwia.

7. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tą stronę.

8. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

– sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, strony internetowej wyłączenia (zamknięcia) przeglądarki internetowej,

– stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, strona internetowa stosuje następujące rodzaje:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej;
 • statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (np: Google AdSense)

10. Administrator plików cookies wykorzystuje je w celu:

 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej https://konietulej.pl/ czyli dostosowania zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Analiz i statystyk – tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie, czy oglądalności podstrony) , które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej zawartości. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej.
 3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics)
 4. utrzymania sesji Użytkownika

11. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne i Inne Technologie w następujących celach: a. prezentowania treści multimedialnych na stronie internetowej, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (m.in. vimeo.com, youtube.com, Google, AdSense).

Polityka prywatności: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Polityka w zakresie zgody użytkownika z UE: https://support.google.com/adsense/answer/7666366

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących ze strony internetowej w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez stronę internetową, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dalsze informacje na ten temat znajdują się:

Podmiot zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z określonej funkcjonalności.

Jak zarządzać plikami cookies na telefonie komórkowym?

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

Jak zarządzać plikami cookies typu flash?

Niektóre aplikacje  wykorzystują multimedialny dodatek do przeglądarki internetowej o nazwie Adobe Flash Player, który umożliwia użycie plików cookies typu flash.

Aby wyłączyć pliki cookies typu flash postępuj zgodnie z następującymi krokami:

 • Będąc na stronie www, wykorzystującej dodatek Adobe Flash Player, wybierz z menu kontekstowego „Ustawienia programu Adobe Flash Player
 • W ustawieniach magazynu lokalnego przesuń suwak do lewej strony (rysunek poniżej)

Zmiana ustawień lub usunięcie plików cookies typu flash jest możliwe również za pomocą narzędzia, które udostępnia firma Adobe

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie producenta: www.adobe.com. Przed skorzystaniem prosimy o zapoznanie się z informacjami o działaniu tego narzędzia.